Hoạt động công đoàn bộ phận quản trị

Hoạt động công đoàn bộ phận quản trị

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG QUẢN TRỊ

Công đoàn phòng Quản trị gồm 40 đoàn viên trong đó có 2 tiến sỹ, 15 thạc sỹ, 18 Đại học, 2 Trung cấp và 2 CNKT.

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG QUẢN TRỊ
BCH Công đoàn phòng Quản trị

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của ban chi ủy và Lãnh đạo phòng, BCHCĐ phòng làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo phòng, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; chú trọng tham gia công tác quản lý phòng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho công chức, viên chức và người lao động. Một số kết quả nổi bật của Công đoàn phòng, như:

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG QUẢN TRỊ

Tham quan học tập tại Nha trang 2023

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG QUẢN TRỊ

Tham quan học tập tại Cửa lò 2023

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đến toàn thể đoàn viên Công đoàn. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và công chức, viên chức; phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức hội nghị viên chức phòng. Tổ chức vận động đoàn viên thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của công chức, viên chức; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Tổ công đoàn, công tác nữ công, công tác văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của công đoàn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua BCHCĐ phòng cũng kêu gọi, quyên góp ủng hộ; Quỹ khuyến học thanh bình, năm 2020 2021, nhằm phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, lá lành đùm lá rách” chung tay cùng cộng đồng. Công đoàn phòng phát động phong trào tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức, tham gia các phòng trào đoàn thể như; Thi thể thao đá bóng, cầu lông, kéo co, Thi văn nghệ quần chúng, Thi nấu ăn. Tất cả các cuộc thi đều đạt giải cao.

Một số hình ảnh các cuộc thi:

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG QUẢN TRỊ

Nữ công thi nấu ăn 2023

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG QUẢN TRỊ

Liên quân bóng đá nam đạt giải ba

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG QUẢN TRỊ

Liên quân bóng đá nữ đạt giải ba

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG QUẢN TRỊ

Giải Ba tập thể liên quân

  • Thứ Ba, 15:17 26/09/2023