Ban chấp hành công đoàn

Công đoàn bộ phận phòng Quản trị

Công đoàn phòng Quản trị gồm 40 đoàn viên trong đó có 2 tiến sỹ, 15 thạc sỹ, 18 Đại học, 2 Trung cấp và 2 CNKT.


Công đoàn bộ phận phòng quản trị
BCH Công đoàn phòng Quản trị


Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của ban chi ủy và Lãnh đạo phòng, BCHCĐ phòng làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo phòng, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; chú trọng tham gia công tác quản lý phòng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho công chức, viên chức và người lao động. Một số kết quả nổi bật của Công đoàn phòng, như:


Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đến toàn thể đoàn viên Công đoàn. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và công chức, viên chức; phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức hội nghị viên chức phòng. Tổ chức vận động đoàn viên thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của công chức, viên chức; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Tổ công đoàn, công tác nữ công, công tác văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của công đoàn.
Trong nhiệm kỳ vừa qua BCHCĐ phòng cũng kêu gọi, quyên góp ủng hộ; Quỹ khuyến học thanh bình, năm 2020 2021, nhằm phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, lá lành đùm lá rách” chung tay cùng cộng đồng. Công đoàn phòng phát động phong trào tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức, tham gia các phòng trào đoàn thể như; Thi thể thao đá bóng, cầu lông, kéo co, Thi văn nghệ quần chúng, Thi nấu ăn. Tất cả các cuộc thi đều đạt giải cao.


Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho viên chức và người lao động; tổ chức tặng quà ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, tặng quà cho các cháu học sinh giỏi các cấp; quan tâm đến lao động nữ, tặng quà nhân ngày 8/3, 20/10... Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ, tham gia các hội thi, hội thao; phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
Để phát huy hơn nữa vai trò đại diện cho CBVC phòng, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công đoàn. BCHCĐ sẽ tiếp tục thực hiện những chức năng nhiệm vụ của CĐ Trường giao cho:


1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tìm hiểu đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Công đoàn.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp”.


2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, của Chính quyền đối với hoạt động của Công đoàn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; định hướng tổ chức các phong trào hoạt động, phong trào thi đua phù hợp, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


3. Tạo điều kiện để Công đoàn phòng phát huy tính sáng tạo, chủ động trong tham mưu đề xuất tổ chức các hoạt động. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo công tác công đoàn, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện.


4. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức Công đoàn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Công đoàn.


5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động. Đa dạng hóa các mô hình sinh hoạt, phương thức tập hợp, vận động đoàn viên; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.


6. Quan tâm, tạo điều kiện để các đoàn viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; công tác nữ công; công tác từ thiện nhân đạo; đồng thời chỉ đạo hoạt động nhằm tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm tạo bầu không khí sôi nổi, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đơn vị từ đó góp phần trở thành đoàn viên công đoàn tích cực hăng say lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

kế hoạch tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ Hai, 09:39 13/05/2024
Cán bộ, Đảng viên phòng Quản trị Hưởng ứng chuỗi các hoạt động hành trình tri ân về nguồn.

Cán bộ, Đảng viên phòng Quản trị Hưởng ứng chuỗi các hoạt động hành trình tri ân về nguồn.

Thứ Hai, 09:19 15/04/2024

Quyết định thành lập Ban 5S và nhóm hành động của Nhà trường

Thứ Sáu, 09:38 22/03/2024
Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCCC, CNCH & phòng chống lụt bão;

Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCCC, CNCH & phòng chống lụt bão;

Thứ Sáu, 09:32 22/03/2024
Nữ công phòng Quản trị chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2024.

Nữ công phòng Quản trị chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2024.

Thứ Ba, 08:26 12/03/2024
Chuyến đi Học tập truyền thống, lịch sử của Phòng Quản trị tại Thác bờ - Hòa bình.

Chuyến đi Học tập truyền thống, lịch sử của Phòng Quản trị tại Thác bờ - Hòa bình.

Thứ Hai, 13:28 26/02/2024
Hội thao Thể dục Thể thao viên chức, người lao động HaUI năm 2024 với sự tham gia của liên quân số 1 đã đoàn kết và thành công.

Hội thao Thể dục Thể thao viên chức, người lao động HaUI năm 2024 với sự tham gia của liên quân số 1 đã đoàn kết và thành công.

Thứ Sáu, 13:47 26/01/2024
Trường ĐHCN HN tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở 1 và 2 cho gần một trăm CBVC.

Trường ĐHCN HN tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở 1 và 2 cho gần một trăm CBVC.

Thứ Sáu, 11:03 26/01/2024

Thông báo ngừng cấp điện Cơ Sở 1, 2 Trường ĐHCN HN

Thứ Sáu, 16:03 19/01/2024
Cán bộ viên chức phòng Quản trị hào hứng tham gia Hội thao thể dục thể thao viên chức, người lao động Đại học Công nghiệp Hà nội.

Cán bộ viên chức phòng Quản trị hào hứng tham gia Hội thao thể dục thể thao viên chức, người lao động Đại học Công nghiệp Hà nội.

Thứ Tư, 10:22 17/01/2024

Video giới thiệu