kế hoạch tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân trong toàn trường!

Căn cứ vào kế hoạch tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng chính phủ phát động và công văn 1875/BDGĐT-GDTC của bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng Nhà trường ra thông báo số 233/KH-ĐHCN về việc triển khai tuần lễ Nước sạch và vệ sinh môi trường tại Nhà trường từ ngày 03-09/06/2024, đề nghị các đơn vị, cá nhân triển khai.

Trân trọng!

  • Thứ Hai, 09:39 13/05/2024

Tags: