Thông báo cắt điện cơ sở 1, 2

Kính gửi các Thầy, Cô!
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm thông báo cắt điện để duy tu, sửa chữa lưới điện và thay thế định kỳ thiết bị đo đếm của Quý khách hàng. Thời gian cắt điện cụ thể như sau:
Cơ sở 1 (Khu A): cắt điện từ 11h00 đến 13h00 thứ 6 ngày 24/02/2023
Cơ sở 2 (Khu B): cắt điện từ 09h00 đến 11h00 thứ 6 ngày 24/02/2023
Phòng Quản trị thông báo để lãnh đạo các đơn vị, CBVC làm việc tại cơ sở 1, 2 lập kế hoạch phân công, bố trí công việc phù hợp.
Trân trọng !

  • Thứ Sáu, 08:17 24/02/2023