Thông báo V/v đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết Dương lịch & Nguyên đán 2024

Kính gửi: Viên chức, người lao động trong toàn Trường.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp thìn 2024, Hiệu trưởng Nhà trường ra thông báo số: 232/TB-ĐHCN về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp thìn 2024. (Chi tiết xem file đính kèm)

Đề nghị Các đơn vị, viên chức, người lao động trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo.

Trân trọng!

  • Thứ Năm, 10:52 28/12/2023

Tags:

Tin tiêu điểm

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Thứ Sáu, 09:24 14/06/2024

V/v Kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ tại các đơn vị

Thứ Sáu, 09:22 14/06/2024

Thông báo lịch ngừng cấp điện Cơ sở 3 Hà Nam

Thứ Tư, 13:19 12/06/2024

kế hoạch tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ Hai, 09:39 13/05/2024
Cán bộ, Đảng viên phòng Quản trị Hưởng ứng chuỗi các hoạt động hành trình tri ân về nguồn.

Cán bộ, Đảng viên phòng Quản trị Hưởng ứng chuỗi các hoạt động hành trình tri ân về nguồn.

Thứ Hai, 09:19 15/04/2024

Các bài đã đăng

V/v Kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ tại các đơn vị

Thứ Sáu, 09:22 14/06/2024

Thông báo lịch ngừng cấp điện Cơ sở 3 Hà Nam

Thứ Tư, 13:19 12/06/2024

kế hoạch tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ Hai, 09:39 13/05/2024

Quyết định thành lập Ban 5S và nhóm hành động của Nhà trường

Thứ Sáu, 09:38 22/03/2024
Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCCC, CNCH & phòng chống lụt bão;

Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCCC, CNCH & phòng chống lụt bão;

Thứ Sáu, 09:32 22/03/2024

Thông báo V/v thu nộp quỹ, chống thiên tai năm 2023 tại cơ sở Hà Nam.

Thứ Tư, 15:08 20/12/2023

Thông báo V/v lưu trú và sử dụng nhà công vụ tại cơ sở 3

Thứ Ba, 16:58 05/12/2023

Kế hoạch thực hiện tuần 5S lần thứ 22 tại trường Đại học Công nghiệp HN

Thứ Năm, 13:18 12/10/2023

Thông báo về việc phòng chống lụt bão

Thứ Tư, 08:12 27/09/2023

Thông báo Cung cấp nước uống tại phòng chờ giảng viên, các đơn vị trong Trường

Thứ Ba, 15:11 26/09/2023

Video giới thiệu