Dự án xây dựng

BỘ PHẬN DỰ ÁN XÂY DỰNG

BỘ PHẬN DỰ ÁN XÂY DỰNG

BỘ PHẬN DỰ ÁN XÂY DỰNG

I. Chức năng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 • - Chủ trì triển khai các dự án đầu tư xây dựng được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của pháp luật.
 • - Chủ trì triển khai công tác cải tạo sửa chữa theo định kỳ và đột xuất phục vụ cho hoạt động đào tạo của nhà trường.
 • - Thực hiện các chức năng khác do Hiệu trưởngTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao.

II. Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
1. Thực hiện các nhiệm vụ các dự án đầu tư xây dựng bao gồm:

 • - Quản lý các dự án đầu tư xây dựng được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao.
 • - Thực hiện vai trò chủ đầu tư đối với các dự án được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của pháp luật.
 • - Đề xuất, xây dựng các dự án đầu tư xây dựng lớn, trọng điểm, có tầm quan trọng chiến lược đối với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
 • - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao.

2. Thực hiện các nhiệm vụ cải tạo sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc, hạ tầng bao gồm:

 • - Lập kế hoạch cải tạo sửa chữa theo định kỳ hàng năm và đột xuất.
 • - Triển khai lập (hoặc thuê tư vấn nếu cần) báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cấp có thẩm quyển phê duyệt theo quy định.
 • - Lựa chọn đơn vị thi công, trình ký hợp đồng thi công theo các quy định.
 • - Giám sát quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị vận hành theo quy định.
 • - Thanh lý hợp đồng, quyết toán cho các đơn vị theo quy định.

Tin tiêu điểm

Thông báo V/v lưu trú và sử dụng nhà công vụ tại cơ sở 3

Thứ Ba, 16:58 05/12/2023
Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và 41 năm kỷ niệm 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam với cầu truyền hình trực tiếp từ hội trường A11 tới Hội trường A3 với CBVC Cựu viên chức Phòng Quản trị tham dự.

Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và 41 năm kỷ niệm 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam với cầu truyền hình trực tiếp từ hội trường A11 tới Hội trường A3 với CBVC Cựu viên chức Phòng Quản trị tham dự.

Thứ Ba, 08:23 21/11/2023
Hưởng ứng tuần 5S với chủ đề "HaUI ngăn nắp gọn gàng, 5S nền tảng vững vàng tiến lên"

Hưởng ứng tuần 5S với chủ đề "HaUI ngăn nắp gọn gàng, 5S nền tảng vững vàng tiến lên"

Thứ Năm, 10:00 16/11/2023
Chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023.

Chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023.

Thứ Hai, 16:02 23/10/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm định chất lượng 05 chương trình đào tạo theo chuẩn ABET

Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm định chất lượng 05 chương trình đào tạo theo chuẩn ABET

Thứ Hai, 14:40 23/10/2023

Kế hoạch thực hiện tuần 5S lần thứ 22 tại trường Đại học Công nghiệp HN

Thứ Năm, 13:18 12/10/2023
Liên chi bộ "Khoa Điện tử, Khoa Khoa học cơ bản, Phòng Quản trị, TT CN ô tô và ĐTLX" tham gia cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2023".

Liên chi bộ "Khoa Điện tử, Khoa Khoa học cơ bản, Phòng Quản trị, TT CN ô tô và ĐTLX" tham gia cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2023".

Thứ Sáu, 15:52 06/10/2023

Hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phục vụ đào tạo

Thứ Năm, 13:34 28/09/2023
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tham quan, học tập mô hình 5S

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tham quan, học tập mô hình 5S

Thứ Năm, 07:14 28/09/2023
Hành trình về với “địa chỉ đỏ” Truông Bồn - Chứng tích một thời khói lửa hào hùng

Hành trình về với “địa chỉ đỏ” Truông Bồn - Chứng tích một thời khói lửa hào hùng

Thứ Tư, 19:57 27/09/2023

Video giới thiệu