Dự án xây dựng

BỘ PHẬN DỰ ÁN XÂY DỰNG

BỘ PHẬN DỰ ÁN XÂY DỰNG

BỘ PHẬN DỰ ÁN XÂY DỰNG

I. Chức năng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 • - Chủ trì triển khai các dự án đầu tư xây dựng được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của pháp luật.
 • - Chủ trì triển khai công tác cải tạo sửa chữa theo định kỳ và đột xuất phục vụ cho hoạt động đào tạo của nhà trường.
 • - Thực hiện các chức năng khác do Hiệu trưởngTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao.

II. Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
1. Thực hiện các nhiệm vụ các dự án đầu tư xây dựng bao gồm:

 • - Quản lý các dự án đầu tư xây dựng được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao.
 • - Thực hiện vai trò chủ đầu tư đối với các dự án được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của pháp luật.
 • - Đề xuất, xây dựng các dự án đầu tư xây dựng lớn, trọng điểm, có tầm quan trọng chiến lược đối với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
 • - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao.

2. Thực hiện các nhiệm vụ cải tạo sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc, hạ tầng bao gồm:

 • - Lập kế hoạch cải tạo sửa chữa theo định kỳ hàng năm và đột xuất.
 • - Triển khai lập (hoặc thuê tư vấn nếu cần) báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cấp có thẩm quyển phê duyệt theo quy định.
 • - Lựa chọn đơn vị thi công, trình ký hợp đồng thi công theo các quy định.
 • - Giám sát quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị vận hành theo quy định.
 • - Thanh lý hợp đồng, quyết toán cho các đơn vị theo quy định.

Tin tiêu điểm

kế hoạch tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ Hai, 09:39 13/05/2024
Cán bộ, Đảng viên phòng Quản trị Hưởng ứng chuỗi các hoạt động hành trình tri ân về nguồn.

Cán bộ, Đảng viên phòng Quản trị Hưởng ứng chuỗi các hoạt động hành trình tri ân về nguồn.

Thứ Hai, 09:19 15/04/2024

Quyết định thành lập Ban 5S và nhóm hành động của Nhà trường

Thứ Sáu, 09:38 22/03/2024
Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCCC, CNCH & phòng chống lụt bão;

Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCCC, CNCH & phòng chống lụt bão;

Thứ Sáu, 09:32 22/03/2024
Nữ công phòng Quản trị chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2024.

Nữ công phòng Quản trị chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2024.

Thứ Ba, 08:26 12/03/2024
Chuyến đi Học tập truyền thống, lịch sử của Phòng Quản trị tại Thác bờ - Hòa bình.

Chuyến đi Học tập truyền thống, lịch sử của Phòng Quản trị tại Thác bờ - Hòa bình.

Thứ Hai, 13:28 26/02/2024
Hội thao Thể dục Thể thao viên chức, người lao động HaUI năm 2024 với sự tham gia của liên quân số 1 đã đoàn kết và thành công.

Hội thao Thể dục Thể thao viên chức, người lao động HaUI năm 2024 với sự tham gia của liên quân số 1 đã đoàn kết và thành công.

Thứ Sáu, 13:47 26/01/2024
Trường ĐHCN HN tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở 1 và 2 cho gần một trăm CBVC.

Trường ĐHCN HN tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở 1 và 2 cho gần một trăm CBVC.

Thứ Sáu, 11:03 26/01/2024

Thông báo ngừng cấp điện Cơ Sở 1, 2 Trường ĐHCN HN

Thứ Sáu, 16:03 19/01/2024
Cán bộ viên chức phòng Quản trị hào hứng tham gia Hội thao thể dục thể thao viên chức, người lao động Đại học Công nghiệp Hà nội.

Cán bộ viên chức phòng Quản trị hào hứng tham gia Hội thao thể dục thể thao viên chức, người lao động Đại học Công nghiệp Hà nội.

Thứ Tư, 10:22 17/01/2024

Video giới thiệu